LEARNIV.com  >  es  >  Verbos irregulares inglés  >  outstride


Pasado de outstride

Infinitivo

outstride

Pasado

outstrode

outstrided *

Participio

outstridden

outstrode *

outstrid *

outstridded ** Esta forma es obsoleta o se usa en casos especiales o en algunos dialectos
Derivado del verbo:

Infinitivo

Pasado

Participio

stride

[straɪd]

strode
strided

[strəʊd]
[straɪdid]

stridden
strode
strid
stridded

[ˈstridən]
[strəʊd]
[straɪd]
[straɪdid]
Verbos irregulares