Learniv
▷ Pasado de OUTLEAP | Learniv.com
Learniv.com  >  es  >  Verbos irregulares inglés  >  outleap


Pasado de outleap

Infinitivo

outleap

Pasado

outleaped

outleapt

outlept *

outlope *

Participio

outleaped

outleapt

outlopen ** Esta forma es obsoleta o se usa en casos especiales o en algunos dialectos
** Este verbo (en todas las formas) es obsoleto o se usa solo en algunos dialectos y casos especiales
Derivado del verbo:

Infinitivo

Pasado

Participio

leap

[li:p]

leaped
leapt
lept
lope

[li:pt]
[lept]
[lept]
[ləʊp]

leaped
leapt
lopen

[li:pt]
[lept]
[ləʊpn]


Verbos irregulares